Kategorier
Företag

Valet att skriva ett aktieägaravtal

Varför väljer man att skriva ett aktieägaravtal? Jo, det är en trygghet för alla parter i ett företag som har aktieägare av något slag. Vad som än händer.

När man äger något så vill man också känna sig trygg i sitt ägande. Det är därför som man så gärna skaffar försäkringar som ska stötta ifall något sker med huset, bilen eller hunden. Men även om man blir skadad eller arbetslös. Man vet då exakt hur man ska agera och vad man kan förvänta sig.

Ett aktieägaravtal är ett avtal som mer eller mindre kan liknas vid ett samboavtal. Man beskriver helt enkelt i avtalet hur man ska hantera ifall något skulle inträffa. Som ifall en nyckelperson skulle gå bort. Eller ifall man blir erbjuden ett uppköp eller en sammanslagning. Men även hur man hanterar en eventuell konkurs med mera.

Aktieägaravtal som styrdokument

Om det är dags att upprätta aktieägaravtal för sitt företag så kan man ta hjälp av specialister inom området. På det sättet kan man skapa ett avtal som har alla grunder som krävs, men som även tar med alla möjliga scenarier som kan inträffa.

Genom att man har alla eventualiteter, och hur man ska hantera dessa, specificerade, så kan man också använda aktieägaravtalet lite som ett styrdokument. För man kommer veta exakt hur man ska hantera aktieägarnas innehav ifall något händer som står i avtalet. Det är också en trygghet för aktieägarna, som även de vet hur företaget kommer agera i olika situationer.