Näringslivsdagen

Hur kan du ta ditt företag till nästa nivå? På den här sidan ska vi titta närmare på allt som rör företagande och ge tips kring olika detaljer som kan skapa en bättre lönsamhet. Det kommer att handla om allt från ekonomi, marknadsföring och vidare till exempelvis arbetsmiljö och personalfrågor.

Målet är att du som företagare ska hitta inspiration som leder till en förändring som ger dig möjlighet att ta nästa steg. Välkommen!


Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning består av tre grenar: tekniskt förvaltning, ekonomisk förvaltning och administrativ förvaltning. Som fastighetsägare kan man välja att ta professionell hjälp med någon – eller samtliga – av dessa områden. Det är en investering att göra så.

Genom en professionell partner inom fastighetsförvaltning i Stockholm så kan man få en bättre kontroll av fastigheten och genom detta också kunna planera framtida ingrepp på ett bättre sätt. Detta utöver att gästerna också får en ökad trivsel samt att fastigheten – genom regelbundet underhåll – också hålls i ett bättre skick; något som minskar kostnaderna.

Att ta hjälp med fastighetsförvaltning är en kostnad som är värd att ta. Oavsett hur hjälpen ser ut och inom vilken gren man väljer att fokusera på.


Underhållsplaner

Underhållsplaner är viktiga att ha som fastighetsägare. Underhållsplaner fungerar som ett ypperligt verktyg för att hålla fastigheterna i ett gott skick och samtidigt så fungerar en underhållsplan även som ett bra beslutsunderlag.

Vilka åtgärder ska vidtas för att fastigheten ska hållas i ett gott skick, hur ofta ska dessa ske och hur mycket pengar ska läggas på åtgärderna i fråga? Kan investeringar – balkonger, ny energi och en fasadrenovering – komma att öka värdet på din fastighet och i så fall – hur mycket pengar kan du lägga på detta, och hur får ni in dessa?

Att ha en underhållsplan som tagits fram tillsammans med den partner man har inom fastighetsförvaltning ger dig som fastighetsägare en bättre kontroll över både drift och ekonomi. En extremt viktig detalj i ett fastighetsägande.


Kontorsstädning

Vikten av regelbunden och väl genomförd kontorsstädning ska inte underskattas. Varför? Av flera skäl. Kontorsstädning ger en bättre arbetsmiljö och ökar även trivseln. De anställda presterar bättre i en ren miljö och det ger i sin tur en bättre lönsamhet.

Utöver detta så kommer även kontorsstädning att minska risken för sjukdomar. Genom att bakterier städas bort så kommer också de anställda att komma att undvika sjukdagar – vilket i din tur ger företaget både en bättre produktion och lägre kostnader.

Kontoret är dessutom ansiktet utåt för ett företag: genom att hålla det rent och fräscht så visar man kunder, investerare och affärspartners att man är ett företag att lita på. Kontorsstädning ska alltid finnas och där rätt partner verkligen kan göra skillnad.


Redovisningsbyrå

Att ta hjälp av en redovisningsbyrå är att säkerställa att företagets ekonomi är i säkra händer. En redovisningsbyrå i Stockholm ser till att alla lagar och regler följs vad gäller bokföring, redovisning, skatter och momsinbetalningar. Utöver detta kan man även ta hjälp med exempelvis löneutbetalningar och med faktureringsfrågor.

Man väljer själv i vilken mån man behöver hjälp, men klart står att man kommer att tjäna på att ha en extern partner för dessa frågor. Inte minst sett till att man genom detta kan fokusera fullt ut på företagets nyckelverksamhet.

Att betala för en redovisningsbyrå är ingen utgift, det är en ren investering som hjälper dig att få en bättre ekonomisk situation.


Catering

I samband med exempelvis konferenser, utbildningar eller event så är catering en viktig detalj. Man måste äta för att kunna tillskansa sig informationen som ges. Mat är viktigt och catering idag är ett överlägset alternativ sett till både urval och sett till servicen man kan få. Att catering idag är en välutvecklad bransch som tagit många steg framåt är tydligt.

Idag kan du välja mellan rätter från alla världens hörn och du kan välja olika tillval såsom exempelvis servering, dryck, viss underhållning och där du exempelvis även inkluderar både lokal och musikanläggningar. Perfekt för både företagsfesten och för din privata tillställning för släkt och vänner. Catering är ett prisvärt och välsmakande alternativ som låter alla vara lika delaktiga i festen.


Kontorsmöbler

Rätt kontorsmöbler ger de anställda en bättre arbetsmiljö – oavsett vilket yrke och bransch det handlar om. Det finns krav på att rätt ergonomi ska erbjudas och genom att följa dessa finns också stora vinster. Att sitta bekvämt och att kunna exempelvis höja- och sänka sina kontorsmöbler gör att det fysiska slitaget blir mindre – något som innebär färre sjukskrivningar.

Utöver detta så fungerar även kontorsmöbler som ett ansikte utåt. Då en kund besöker verksamheten och ser moderna, fräscha kontorsmöbler så blir intrycket av företaget bättre; något som kan vara avgörande kring huruvida kunden går vidare mer er eller med någon av era konkurrenter.

Kontorsmöbler i Stockholm har dessutom en stor andrahandsmarknad där du kan göra riktiga fynd i samband med att exempelvis en konkurs ägt rum. Den enes död, den andres bröd, som det så vackert heter.