Kategorier
Företag

Transformativt ledarskap är en modell att arbeta efter

Transformativt ledarskap innebär att ledaren på ett företag eller arbetsplats involverar alla som är delaktiga i jobbet. Då blir de engagerade och idérika.

Om du arbetar på ett företag som inte bryr sig det minsta om dina idéer eller tankar kommer du snart att tröttna på att vara där. Det är på grund av att det inte ges något utrymme för dig att utvecklas på den platsen. Du blir som en robot och det funkar kanske för några men de är troligtvis väldigt få.

Att utvecklas är en naturlig företeelse. Annars skulle inte ett enda frö börja växa över huvud taget. Allt skulle stanna upp. Har man fattat det som företagsledare är det enkelt att förstå att varje medarbetare behöver växa. Inte i samma takt som alla andra men i sin egen unika takt.

Transformativt ledarskap är en hjälp att hjälpa sig själv i samarbete med andra

Transformativt ledarskap ledarskap innebär i praktiken att du även utvecklas själv. Det kan då liknas vid att du hjälper dig själv och företaget i lika hög grad som du hjälper andra. Alla får utrymme att höras, att vara delaktiga och att utföra de förändringar som behövs i gemenskap.

Skulle någon känna sig stressad på jobbet kan du ta hjälp av din kunskap som du fått i utbildningen och ge den personen individuella verktyg. Du har förmodligen redan testat det på dig själv så du vet att det fungerar och hur du ska förmedla det vidare. Hur ska du annars kunna stötta någon?

Kategorier
Företag

Valet att skriva ett aktieägaravtal

Varför väljer man att skriva ett aktieägaravtal? Jo, det är en trygghet för alla parter i ett företag som har aktieägare av något slag. Vad som än händer.

När man äger något så vill man också känna sig trygg i sitt ägande. Det är därför som man så gärna skaffar försäkringar som ska stötta ifall något sker med huset, bilen eller hunden. Men även om man blir skadad eller arbetslös. Man vet då exakt hur man ska agera och vad man kan förvänta sig.

Ett aktieägaravtal är ett avtal som mer eller mindre kan liknas vid ett samboavtal. Man beskriver helt enkelt i avtalet hur man ska hantera ifall något skulle inträffa. Som ifall en nyckelperson skulle gå bort. Eller ifall man blir erbjuden ett uppköp eller en sammanslagning. Men även hur man hanterar en eventuell konkurs med mera.

Aktieägaravtal som styrdokument

Om det är dags att upprätta aktieägaravtal för sitt företag så kan man ta hjälp av specialister inom området. På det sättet kan man skapa ett avtal som har alla grunder som krävs, men som även tar med alla möjliga scenarier som kan inträffa.

Genom att man har alla eventualiteter, och hur man ska hantera dessa, specificerade, så kan man också använda aktieägaravtalet lite som ett styrdokument. För man kommer veta exakt hur man ska hantera aktieägarnas innehav ifall något händer som står i avtalet. Det är också en trygghet för aktieägarna, som även de vet hur företaget kommer agera i olika situationer.