Kategorier
Företag

Transformativt ledarskap är en modell att arbeta efter

Transformativt ledarskap innebär att ledaren på ett företag eller arbetsplats involverar alla som är delaktiga i jobbet. Då blir de engagerade och idérika.

Om du arbetar på ett företag som inte bryr sig det minsta om dina idéer eller tankar kommer du snart att tröttna på att vara där. Det är på grund av att det inte ges något utrymme för dig att utvecklas på den platsen. Du blir som en robot och det funkar kanske för några men de är troligtvis väldigt få.

Att utvecklas är en naturlig företeelse. Annars skulle inte ett enda frö börja växa över huvud taget. Allt skulle stanna upp. Har man fattat det som företagsledare är det enkelt att förstå att varje medarbetare behöver växa. Inte i samma takt som alla andra men i sin egen unika takt.

Transformativt ledarskap är en hjälp att hjälpa sig själv i samarbete med andra

Transformativt ledarskap ledarskap innebär i praktiken att du även utvecklas själv. Det kan då liknas vid att du hjälper dig själv och företaget i lika hög grad som du hjälper andra. Alla får utrymme att höras, att vara delaktiga och att utföra de förändringar som behövs i gemenskap.

Skulle någon känna sig stressad på jobbet kan du ta hjälp av din kunskap som du fått i utbildningen och ge den personen individuella verktyg. Du har förmodligen redan testat det på dig själv så du vet att det fungerar och hur du ska förmedla det vidare. Hur ska du annars kunna stötta någon?