Kategorier
Okategoriserade

Växer skulderna och är kanske konkursen nära?

Det finns kanske en annan utväg än konkurs. Ansök istället om företagsrekonstruktion hos domstolen. Det är en bättre lösning för alla inblandade. Du får då hjälp av erfarna jurister.

Ibland går det inte så bra. Av olika skäl kan det bli likviditetsproblem och skulderna hopar sig. Försäljningen går sämre och det börjar till slut närma sig konkurs. En krissituation. I vissa fall klarar ett företag att rida ut stormen, men ibland går det inte och man kan behöva göra något. Ett alternativ till att försätta företaget i konkurs är att ansöka i domstol om en företagsrekonstruktion, och denna utser en rekonstruktör. Processen är svår och man bör med fördel anlita en jurist med specialkompetens inom just företagsrekonstruktioner. Både gäldenär (företaget), som borgenär kan lämna in ansökan om företagsrekonstruktion.

Vad innebär en företagsrekonstruktion?

Fordringsägarna får avstå vissa av sina fordringar, så kallat offentligt ackord, vilket brukar ingå i rekonstruktionen. Borgenärerna skriver ner fordringarna. Ingen utmätning får utgå så länge rekonstruktionen pågår, med vissa undantag. Processen är ofta ett sätt att rädda företag som har stora chanser att klara sig. Ju tidigare man sätter igång en rekonstruktion, desto större chans att den lyckas. Därför är det viktigt att ta kontakt med en jurist inom området så snart man misstänker att en rekonstruktion kan bli nödvändig. Viktigt i sammanhanget är att man bedömer att företaget återigen ska kunna gå med vinst, inom en relativt nära framtid. Vid en beslutad företagsrekonstruktion träder den statliga lönegarantin in. Länsstyrelsen betalar de anställdas löner under en del av processen. Läs mer om rekonstruktionen på denna hemsida: företagsrekonstruktion.biz