Kategorier
Okategoriserade

Kontorsflytt – planering är nyckeln 

Dags att byta lokaler? Oavsett om man som företag ska byta lokaler som en följd av en bättre omsättning eller om det handlar om ett byte som sker av motsatt anledning så handlar det om ett projekt som måste planeras. En kontorsflytt kräver förberedelse och ser man till hur exempelvis större företag arbetar så handlar det om månaders prepp inför den dagen då flytten ska ske. 

Under själva flyttdagen så handlar det om att man ska bära och transportera alla inventarier, all utrustning och alla möbler som ska flyttas. Det är frukten av det arbete som man lagt ner innan och där exempelvis allting inventerats, där allting har packats, där allting blivit tydligt uppmärkt och där man också sett till att allt från bilar till personal finns på plats – och vet exakt vad som ska göras och i vilken ordning det ska ske. 

Genom en grundläggande och noggrann – ner på detaljnivå – planering kan en kontorsflytt ske utan att den inkräktar på det viktigaste: arbetet och kärnverksamheten för företaget. Målet är alltid att de anställda ska kunna gå till arbetet på måndagen, sätta sig ned vid sin plats och börja jobba som vanligt – men med skillnaden att det sker i helt nya lokaler. 

Ta professionell hjälp med er kontorsflytt 

Idag finns det företag som kan ta sig an en kontorsflytt hela vägen från start till mål. Vilket konkret innebär att man är med och sköter all planering – givetvis med ett tätt samarbete med beställaren – och lägger upp en strategi kring hur flytten från plats A till plats B ska kunna utföras utan att den påverkar företaget negativt. 

Att man lägger över ansvaret i professionella händer ger dig som företag en smidig och enkel flytt där allt från maskiner, utrustning, dokument och inventarier packas och transporteras – och packas upp! – på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om en investering. Kostnaden ni lägger på att välja en professionell partner för er kontorsflytt tjänar ni snabbt igen genom att kunna sätta igång med arbetet utan en massa tidskrävande problem.

Kategorier
Okategoriserade

Växer skulderna och är kanske konkursen nära?

Det finns kanske en annan utväg än konkurs. Ansök istället om företagsrekonstruktion hos domstolen. Det är en bättre lösning för alla inblandade. Du får då hjälp av erfarna jurister.

Ibland går det inte så bra. Av olika skäl kan det bli likviditetsproblem och skulderna hopar sig. Försäljningen går sämre och det börjar till slut närma sig konkurs. En krissituation. I vissa fall klarar ett företag att rida ut stormen, men ibland går det inte och man kan behöva göra något. Ett alternativ till att försätta företaget i konkurs är att ansöka i domstol om en företagsrekonstruktion, och denna utser en rekonstruktör. Processen är svår och man bör med fördel anlita en jurist med specialkompetens inom just företagsrekonstruktioner. Både gäldenär (företaget), som borgenär kan lämna in ansökan om företagsrekonstruktion.

Vad innebär en företagsrekonstruktion?

Fordringsägarna får avstå vissa av sina fordringar, så kallat offentligt ackord, vilket brukar ingå i rekonstruktionen. Borgenärerna skriver ner fordringarna. Ingen utmätning får utgå så länge rekonstruktionen pågår, med vissa undantag. Processen är ofta ett sätt att rädda företag som har stora chanser att klara sig. Ju tidigare man sätter igång en rekonstruktion, desto större chans att den lyckas. Därför är det viktigt att ta kontakt med en jurist inom området så snart man misstänker att en rekonstruktion kan bli nödvändig. Viktigt i sammanhanget är att man bedömer att företaget återigen ska kunna gå med vinst, inom en relativt nära framtid. Vid en beslutad företagsrekonstruktion träder den statliga lönegarantin in. Länsstyrelsen betalar de anställdas löner under en del av processen. Läs mer om rekonstruktionen på denna hemsida: företagsrekonstruktion.biz