Kategorier
Arbetsplats

Rätt typ av arbetsbänk ger stora fördelar

Att vi alla är olika är något som fler arbetsplatser borde ta fasta på. Genom den insikten så kan man nämligen skapa en bättre arbetsmiljö och genom detta också nå betydligt bättre resultat – samtidigt som personalen håller sig friska och utan att drabbas av skador.

Våra fysiska olikheter innebär att någon person är kort, en annan väldigt lång, en tredje kanske väger mer – och en fjärde dras med några extrakilon. Inget ovanlig och det är också den dynamiken som till mångt och mycket gör mänskligheten mer spännande.

Men, olikheterna måste också föra med sig rätt anpassning. Att erbjuda samma arbetsbänk till en person som är 170 cm som en person som är 200 cm lång är ett exempel på där en arbetsgivare missköter sin del av arbetsmiljön och där framtida problem kan komma att skapas.

Det spelar ingen roll om det handlar om en arbetsbänk i stål som används inom verkstäder eller om det handlar om en arbetsbänk för ett kontor: man måste se till att arbetsbänken i fråga kan anpassas utifrån den givna fysik som användaren av bänken har. Det ska således gå att höja- och sänka, man ska kunna flytta exempelvis lådor och hänga dessa i en höjd som passar och man ska kunna ges möjlighet att strukturera upp bland den utrustning som behövs för att kunna göra ett bra jobb.

Ergonomi är en extremt viktig fråga

En oviktig fråga? Långt därifrån. Tyvärr ser man en oroväckande trend i vårt samhälle där just våra mer stillasittande jobb är starkt bidragande. Våra kroppar är byggda för rörelse och vid arbeten där man sitter vid samma arbetsbänk en hel dag så skapas ett slitage där exempelvis axlar, underarmar, höfter och händer kan ta mycket stryk och där rena förslitningsskador kan uppkomma.

Kombineras detta sedan med monotona arbetsuppgifter där samma rörelse upprepas gång på gång – ja, då skapas problem både snabbare och blir allvarligare. Arbetsmiljö är en viktig fråga och att ha en arbetsbänk, en stol och rätt utrustning i övrigt är ett absolut minimum att kräva. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Kategorier
Arbetsplats

BAM-utbildning för en bättre arbetsplats

Anmäl er arbetsplats till en BAM-utbildning och boosta gruppen. Upptäck de dolda styrkorna i ert arbetslag och öka både säkerheten och tryggheten på jobbet.

Man kan inte påstå att det finns några egentliga problem på arbetsplatsen. Alla vet ju vad som ska göras och vad som förväntas när man stämplar in varje morgon. Vi har ju en gång för länge sedan gått igenom med alla medarbetare vad som är målet med verksamheten och alla har dessutom blivit informerade om säkerhetsföreskrifterna på jobbet. Så det är ju bara att köra på, eller hur? Vi är alla vuxna människor och borde kunna motivera och inspirera varandra när det behövs. Och lite tjafs och smågnabb får man ju stå ut med ibland. Som sagt, vi är ju vuxna människor. Kan vi verkligen vara i behova av något som en BAM-utbildning?

BAM-utbildning som ger nya insikter

Med en BAM-utbildning får ni som arbetsgrupp och företag smarta verktyg att använda i era dagliga rutiner på jobbet. Minska känslan av slentrian och rutinmässigt utförda uppgifter, till förmån för en hälsosam dos nytänkande och inspiration. Stärk också säkerhetsmedvetenheten och de interpersonella relationerna på företaget. En utbildning i BAM ger både gruppen som helhet samt medarbetarna och cheferna individuellt viktiga insikter som gör att man på ett mer målmedvetet sätt kan ta verksamheten till nya höjder. Se er om efter en utbildare i er närhet som kan erbjuda en BAM-utbildning till er arbetsgrupp. Det kan vara början på något nytt för ert företag.