Kategorier
Förändringsledning

Förändringsledning hjälper chefer vara bra förebilder

Förändringsledning handlar om att våga växa och utvecklas. Även för dig som innehar en chefsposition. Led med exempel och skicka dig själv på vidareutbildning.

Att vara chef på ett framgångsrikt företag är en prestigefylld och ofta välbetald position. Den som har det jobbet måste verkligen vara någon typ av supermänniska, eller hur? Nej. Det är en helt vanlig människa som har det jobbet. Det finns nämligen bara vanliga människor.

För även en kompetent, intelligent och begåvad människa i chefsposition är i grund och botten helt vanlig. Mänsklig. Och med den mänskligheten kommer en lång rad tvivel och tvekan inför den egna förmågan. Det som skiljer en bra chef från en dålig chef är inte någon märklig superkraft. Det handlar istället om inställningen till de egna bristerna.

Därför bör du anmäla dig till en kurs i förändringsledning

En chef som inte själv är öppen för förändring kommer heller inte kunna leda arbetet med att förändra en hel arbetsplats. Tyvärr faller det ofta på chefens egen lott att avgöra om chefen själv behöver förändras eller inte. Så du som läser detta och tänker att det inte gäller dig – tänk om.

Att skicka dig själv på vidareutbildning är inte ett tecken på svaghet. Tvärtom. Genom att visa att du är redo att växa och förändras sätter du tonen för hela det förändringsarbete ni har framför er på företaget. En bra chef leder med exempel, och att gå på en kurs i ledarskap kan vara ett sätt att göra just det. Läs mer om fördelarna med förändringsledning här: förändringsledning.se